Urnik

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

1.

(7.50 – 8.35)

SLJ MAT NIT SLJ MAT

2.

(8.40 – 9.25)

SLJ DRU SLJ MAT DRU

MALICA

(9.25 – 9.45)

3.

(9.45 – 10.30)

TJA** ŠPO modra dvorana MAT NIT ŠPO velika

4.

(10.35 – 11.20)

LUM TJA** DRU RU/GUM* SLJ

5.

(11.25 – 12.10)

LUM NIT GUM* TJA** GOS

6.

(12.15 – 13.00)

NIP (nemščina, šport,  računalništvo, tehnika) DOP/DOD ŠPO modra dvorana BBZ

7.

(13.05 – 13.55)

NIP (računalništvo)  NIP (nemščina)

*Poučuje Elizabeta Lampe

**Poučuje David Stegu