Ula Pavšič: Deklicama

Pesem posvečena deklicama iz knjige Ide Mlakar Črnič: Tu blizu živi deklica

Akrostih DEKLICAMA

Deklici, ni lepo, da govoriš grdo. Azra je prijazna.

Ena deklica osamljena je, drugi pa zabavata se.

Ko se igrata, se igrajta z njo, ker to je lepo.

Lepo je podati roko.

Iskala je srečo, dobila je ni, zato je več ni.

Carsko je, da se igraš z vsemi, v dnevu in temi.

Azra je prijazna. Igrajta se z njo, ker všeč vama bo.

Mama se z njo igra, ker drugi nimajo časa.

Azra je prijazna.