Ogled filma Ne joči Peter

Slovenski filmski center (SFC) je pripravil restavrirano verzijo filma Ne joči, Peter, katerega bodo kinematografi Art kino mreže Slovenije prikazali ob Slovenskem tednu filma, ki bo potekal od 11. do 15. novembra. Obeležje bo potekalo ob 100. obletnici rojstva režiserja Franceta Štiglica.

Film bo predvajan tudi v Filmskem gledališču Idrija. Brezplačno si ga bomo ogledali 13. novembra ob 9.45.