Naravoslovni dan “Prst – dar živega”

Po uvodu v naravoslovni dan  smo ob Idrijci opazovali prodnike, na Rakah pa iskali razlike in podobnosti med travniško in gozdno prstjo. Sonce nas je grelo, jesensko listje pa je prijetno šumelo pod našimi nogami.